top of page
kul_bak_logo.png

Türkiye Cumhuriyeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çini Sanatçısı

 

Daha önceleri de tanı!mı!tım çiniyle... Elime alıp izledim her birini, el eme%ini, göz nurunu… Merakla dinlemi!tim fırından çıkan çiçeklerin hikayesini... Eskiden daha zormuş... Odun fırınlarında ısıyı ayarlamak, ürünleri sağlam çıkarmaya çalışmak…

Altay'dan Tuna'ya
Baykal'dan Ural'a

 

Dört yaz önce Turgutreis limanında bir standın önünde başladı bu
yolculuk. Günlerce gidip geldim. Büyülenmiş gibi bakıyordum
düğümlere. Adının “Türk Düğümü” olduğunu öğrendim önce. “Türk
Kafası” da deniliyormuş...

Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları
Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları

 

Çini yolculu%uma ışık tutan ustalara

saygı ile...

Di%er Etkinlikler
bottom of page